Aktualności

16 listopada 2021

DLACZEGO RONDO?

Starosta Radomski pan Waldemar Trelka poinformował o podpisaniu umowy pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych a firmą Budromost dotyczycącej budowy ronda w Kowali. Łączna wartość inwestycji to 3,33 miliona złotych. (więcej…)

czytaj dalej

21 sierpnia 2021

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w świetle projektów Powiatu Radomskiego w Gminie Kowala

Przedstawiamy krótką informacje jaką udało nam się uzyskać od Pana Starosty Radomskiego Waldemara Trelki dotyczącą złożonych jak planowanych projektów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez Powiat Radomski na terenie naszej Gminy Kowala (więcej…)

czytaj dalej

26 lipca 2021

Program Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD……GMINA KOWALA???

Pismo Klubu Radnych Gmina Kowala Wspólny Cel (więcej…)

czytaj dalej

26 lipca 2021

CHODNIK – NASZE ROZWIANE MARZENIA

Remont drogi wojewódzkiej nr 744 od ronda Jacka Jerza  do skrzyżowania w Trablicach dobiega końca. Ponad wszelką wątpliwość na tym etapie modernizacji, nie zostanie wybudowany tak długo oczekiwany chodnik. (więcej…)

czytaj dalej

24 czerwca 2021

Trzeźwym okiem…

Dofinansowanie zadań własnych gminy lub powiatu  w zakresie infrastruktury  drogowej służyć mogą w szczególności   środki publiczne pochodzące z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa, a także budżetu Unii Europejskiej. (więcej…)

czytaj dalej

23 maja 2021

Historia vitae magistra
Zapraszamy do śledzenia starań mieszkańców Kosowa o upamiętnienie Ofiar Zbrodni Katyńskiej Jakuba Dygasa i Stefana Czarnieckiego.

(więcej…)

czytaj dalej

13 maja 2021

„Każdy milion przyjmiemy z radością…”

Gmina Kowala jakiś czas temu podpisała umowę z Mazowiecką Agencją Energetyczną s.a. , która napisała projekt dotyczący termomodernizacji  czterech budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy. (więcej…)

czytaj dalej

13 maja 2021

CHODNIK – NASZE MARZENIE ;) II

Dzisiaj przedstawiamy obecnie prowadzoną korespondencję  pomiędzy Starostą Radomskim Waldemarem Trelką a Dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniewem Ostrowskim oraz Wójtem gminy Kowala w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 744 na odcinku od drogi gminnej Trablice – Sołtyków do ronda Jacka Jerza w Radomiu. Przypominamy że koncepcje projektową chodnika oraz szacunkowy kosztorys sfinansowało Starostwo Powiatowe w Radomiu.

(więcej…)

czytaj dalej

13 maja 2021

Szczęśliwej drogi już czas… Przebudowa odcinka drogi Kowala – Augustów – Młodocin

Inwestycję prowadzi i finansuje Powiat Radomski. Szacunkowa wartość zadania, zgodnie z kosztorysem inwestorskim, wyniosła ponad 7,3 miliona złotych, ale po przetargu, ogłoszonym jeszcze w grudniu 2020 roku (kiedy wykonawcy szukają zleceń, a inwestorzy niejako dyktują warunki), wybrana firma zaoferowała cenę 3,595 miliona złotych. (więcej…)

czytaj dalej

28 kwietnia 2021

QVO VADIS? KANALIZACJO…. – aktualizacja

Poniżej zamieszczamy informację wraz z kalendarium postępowania w sprawie budowy kanalizacji w naszej gminie, udostępnioną przez Starostę Radomskiego Waldemara Trelkę, zgodnie z jego deklaracją na XXX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kowala w dniu 8 kwietnia 2021 r.… (więcej…)

czytaj dalej