CHODNIK – NASZE MARZENIE ;)

27 kwietnia 2021

Informacja w sprawie wybudowania chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 744 na odcinku od drogi gminnej w Sołtykowie do ronda Jacka Jerza w Radomiu.

Chodzenie pieszo jest najbardziej naturalnym sposobem przemieszczania się z jednego punktu do drugiego, praktycznym zwłaszcza dla osób starszych, dzieci, matek z dziećmi w wózkach. Osoby piesze narażone są jednak na wypadki, ponieważ nie są w żaden sposób chronione.

Około 21% wszystkich wypadków śmiertelnych w ruchu drogowym na obszarze UE stanowią osoby piesze. Osoby w wieku 65 lub więcej lat stanowią największą część grupy osób pieszych ginących na drodze.[1]

Od wielu lat mieszkańcy gminy Kowala zabiegają o wybudowanie chodnika, wzdłuż bardzo uczęszczanej trasy Trablice-Radom. Temat pojawiał się w przestrzeni publicznej już wielokrotnie,  ponieważ jest to jedna z najbardziej ruchliwych tras w naszej gminie.  Wychodząc naprzeciw tym potrzebom z inicjatywy radnego Pawła Lisa i we współpracy z radnym Marcinem Jakubiakiem powstał Społeczny Komitet Budowy Chodnika, którego działania poparło ponad 850 osób.

W inicjatywę zaangażował się mieszkaniec Trablic a jednocześnie Starosta Radomski Waldemar Trelka, który w dniu 15 marca 2021 roku zorganizował w Starostwie Powiatowym w Radomiu spotkanie na prośbę przedstawicieli Społecznego Komitetu Budowy Chodnika. Cel to dążenie do poprawienia bezpieczeństwa na DW 744 na odcinku  łączącym Trablice z Radomiem poprzez wybudowanie chodnika. Jednocześnie zaproponował koncepcję współfinansowania inwestycji przez cztery podmioty. Podczas spotkania Starosta zadeklarował, że koncepcję chodnika wykona Powiatowy Zarząd Dróg.

Waldemar Trelka Starosta Radomski (mieszkaniec Trablic)- Deklaracja Finansowania materiał z wypowiedzi zebra.tv 10.03.2021

 

 

Na XXX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kowala w dniu 8 kwietnia 2021 r. Starosta przedstawił koncepcję budowy chodnika.

Poniżej znajdziecie Państwo notatki ze spotkania oraz dokumenty zawierające warianty przebiegu chodnika (załączniki) oraz wypowiedzi Starosty w lokalnych mediach a także fragment sesji Rady Gminy Kowala z dnia 8 kwietnia br..

Zapraszamy do lektury.


 

 

 

 

 

 

Informacja   STAROSTY RADOMSKIEGO WALDEMARA TRELKI  w sprawie  wybudowania chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 744 na odcinku od drogi gminnej w Sołtykowie do ronda Jacka Jerza w Radomiu.

Długość odcinka –  725,71 m

w tym:

– na terenie Powiatu Radomskiego –   543,89 m

– na terenie miasta Radom               –   181,82 m

W dniu 15 marca 2021 roku odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym     w Radomiu  zorganizowane na prośbę mieszkańców gminy Kowala, którzy wystąpili z prośbą o włączenie się Powiatu do inicjatywy Społecznego Komitetu, którego celem jest dążenie do wybudowania chodnika na odcinku  łączącym Trablice  z miastem Radom.

W spotkaniu uczestniczyli :

  1. Waldemar Trelka – Starosta Radomski
  2. Pan  Rafał Rajkowski     – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
  3. Pan Zbyszek Ostrowski – dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
  4. Pan Artur Dróżdż – dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu
  5. Pan Dariusz Bulski      – Wójt gminy Kowala
  6. Pan Dariusz Chruślak – Przewodniczący Rady Gminy Kowala
  7. Pan Paweł Lis               – radny gminy Kowala
  8. Pan Marcin Jakubiak   – radny gminy Kowala
  9. Przedstawiciele Społecznego Komitetu Budowy Chodnika

W trakcie spotkania  ustalono, że Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych przygotuje koncepcję budowy chodnika, która posłuży do ustalenia szacunkowych kosztów inwestycji, jak również możliwości zlokalizowania chodnika w granicach pasa drogowego oraz określi  konieczność podziału działek niezbędnych pod w/w inwestycję.

Zobowiązanie  Powiatu co do opracowania koncepcji budowy chodnika zostało zrealizowane i dzisiaj mogę Państwu przedstawić w/w koncepcję, którą opracowano  w dwóch wariantach.

I wariant zakłada: wykonanie chodnika po prawej stronie drogi jadą w kierunku Radomia.  W wariancie tym na odcinku długości ok. 185m ( od sklepu Dino włączenie do istniejącego chodnika do pierwszych torów kolejowych relacji Warszawa – Kraków )  chodnik zlokalizowano przy krawędzi jezdni. Szerokość chodnika 2,0 m plus krawężnik 20 cm   i obrzeże 8 cm –  razem 2,28 m. Dalej za przejazdem kolejowym ( dwutorowym ) chodnik zlokalizowano za rowem. Szerokość chodnika za rowem 1,5 m plus obrzeża 2 x  8 cm.

Szacunkowy koszt I wariantu – 457 682 zł

Jednocześnie koszt budowy chodnika na odcinku miejskim długości 167 m został policzony w oparciu o koszty wynikające z wybudowania chodnika na odcinku Powiatu. Do chwili obecnej MZDiK w Radomiu nie udostępnił map na bazie których można byłoby przygotować koncepcję.

W wariancie tym nie uwzględniono budowy chodnika w pasie działki kolejowej  szerokości 64 m,  z uwagi na brak mapy zasadniczej na podstawie której można byłoby zaplanować koncepcję chodnika. Jednocześnie rozwiązanie projektowe uzależnione będzie od warunków wydanych przez PKP. Dlatego też trudno jest oszacować koszt bezpiecznego przejścia przez w/w tory.

W wariancie tym nie występuje  konieczność przestawienia ogrodzeń. Natomiast wystąpi  potrzeba podziału  8 działek i wykupu/ bądź nieodpłatnego przekazania przez mieszkańców na rzecz zarządcy drogi gruntów o łącznej powierzchni ok. 180 m2 .

II wariant zakłada dwumetrowy chodnik na całym odcinku bezpośrednio zlokalizowany przy krawędzi jezdni.

Szacunkowy koszt II wariantu wynosi – 513 080 zł.

Zarówno w I jak i w II wariancie na odcinku długości  185 m (  od sklepu  DINO do pierwszych torów kolejowych ) konieczne jest wykonanie chodnika przy krawędzi jezdni z uwagi  na ukształtowanie terenu ( wysokie skarpy). Wariant drugi również nie zawiera kosztów związanych z wykonaniem bezpiecznych przejść dla pieszych zarówno przez pierwszy jak i drugi przejazd kolejowy.

W wariancie tym również nie wystąpi  konieczność przestawienia ogrodzeń. Natomiast wystąpi  potrzeba podziału  6 działek i wykupu/ bądź nieodpłatnego przekazania przez mieszkańców na rzecz zarządcy drogi gruntów o łącznej powierzchni ok. 128 m2 .

Nadmienić należy, że w trakcie spotkania padła propozycja włączenia się w realizację zadania wszystkich jednostek samorządu terytorialnego tj.

–  Województwa mazowieckiego  jako  zarządcy drogi wojewódzkiej,

–   Miasta Radomia   tj. MZDiK

–   Powiatu

–   UG Kowala

Dokładne ustalenie zasad współfinansowania zostało przełożone na następne spotkanie tj. do czasu sporządzenia koncepcji i wstępnego poznania kosztów zadania. Jednocześnie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wskazał na możliwość opracowania dokumentacji projektowej jeszcze w bieżącym roku. Na tym etapie projektant zostałby zobowiązany do wystąpienia do PKP o  warunki przejść dla pieszych przez tory kolejowe .

PLIKI DO POBRANIA WARIANT I

PLIKI DO POBRANIA WARIANT II


Nagranie z XXX.2021 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kowala  – Informacja Starosty  w sprawie  wybudowania chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 744 na odcinku od drogi gminnej w Sołtykowie do ronda Jacka Jerza w Radomiu.

 

 

PEŁNE RELACJA Z XXX SESJI RADY GMINY KOWALA