CHODNIK – NASZE MARZENIE ;) II

13 maja 2021

Dzisiaj przedstawiamy obecnie prowadzoną korespondencję  pomiędzy Starostą Radomskim Waldemarem Trelką a Dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniewem Ostrowskim oraz Wójtem gminy Kowala w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 744 na odcinku od drogi gminnej Trablice – Sołtyków do ronda Jacka Jerza w Radomiu. Przypominamy że koncepcje projektową chodnika oraz szacunkowy kosztorys sfinansowało Starostwo Powiatowe w Radomiu.

Treść pisma