Szczęśliwej drogi już czas… Przebudowa odcinka drogi Kowala – Augustów – Młodocin

13 maja 2021

Inwestycję prowadzi i finansuje Powiat Radomski. Szacunkowa wartość zadania, zgodnie z kosztorysem inwestorskim, wyniosła ponad 7,3 miliona złotych, ale po przetargu, ogłoszonym jeszcze w grudniu 2020 roku (kiedy wykonawcy szukają zleceń, a inwestorzy niejako dyktują warunki), wybrana firma zaoferowała cenę 3,595 miliona złotych. Gmina Kowala zadeklarowała przekazanie na ten cel 400 tysięcy złotych, to stanowi około 12 procent wartości całej inwestycji. Wskazany odcinek to dawna droga wojewódzka, przekazana w ramach „ustawy kaskadowej” Powiatowi Radomskiemu przez marszałka Mazowsza. Należy dodać, że w fatalnym stanie technicznym. Teraz rozpoczęła się jego kompleksowa przebudowa.

 Na odcinku o długości ponad 2,2 kilometra powstaje właśnie nowa konstrukcja jezdni z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 6 metrów wraz z niezwykle oczekiwanym  chodnikiem. Zostaną również przebudowane skrzyżowania i istniejące zjazdy, powstanie odwodnienie drogi oraz oznakowanie poziome i pionowe. Droga uzyska kategori KR3 Prace mają zakończyć się do 30 września 2021 roku, a ich wykonawcą jest firma Budromost Starachowice.

Dnia 21.04.2021 roku Waldemar Trelka – Starosta Radomski wraz z przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych: dyrektor Joanną Chojnacką oraz kierownikiem Wiesławem Pachniewskim spotkali się z mieszkańcami gminy Kowala w związku z realizacją przebudowy odcinka drogi Kowala – Augustów – Młodocin.

Zainteresowani uzyskali informację na temat zakresu i terminów prowadzonej inwestycji, a przedstawiciele PZDP odpowiadali na pytania oraz zachęcali do zgłaszania ewentualnych uwag i propozycji, głównie w kwestii lokalizacji zjazdów indywidualnych.