Trzeźwym okiem…

24 czerwca 2021

Dofinansowanie zadań własnych gminy lub powiatu  w zakresie infrastruktury  drogowej służyć mogą w szczególności   środki publiczne pochodzące z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa, a także budżetu Unii Europejskiej.

Właśnie w taki partnerski sposób realizuje swoje zadania samorządy z naszego regionu ściśle współpracując z sobą. I nie jest wyjątkiem wspierania finansowe zadań starostwa przez gminy lub jednej gminy przez drugą. Efektem tej współpracy jest szybkie i efektywne wykonywanie zaplanowanych zadań. Najlepiej odczuwają  to mieszkańcy, którzy mogą podróżować nowymi drogami i chodnikami.

W samorządzie każdego szczebla do rozwoju niezbędne są dwa elementy: wizja i pieniądze. Starosta radomski Waldemar Trelka  ma niewątpliwie wizję – czyli pomysł na funkcjonowanie „powiatu” i skutecznie szuka tego drugiego – czyli finansowania. Przewodniczący zarządu powiatu radomskiego prowadzi przemyślaną politykę w kwestii budowy infrastruktury drogowej głównie w oparciu o dofinansowanie zewnętrzne, na które może składać się wiele komponentów w tym współfinansowanie z budżetów  gminnych. Często buduje też drogi w 100 % z własnych środków, tam gdzie pozyskanie dofinasowania jest formalnie niemożliwe.

Propozycja dla włodarzy gmin od powiatu radomskiego to zaproszenie do współfinansowania budowy dróg powiatowych w wysokości 35% do wkładu własnego inwestycji (są możliwe różne procentowe wysokości dofinansowań). Nic na siłę. Jest to propozycja a nie przymus. Jedni wójtowie podpisują  porozumienia a inni nie. Wolny demokratyczny kraj – ich wybór.

Głos w tej sprawie zabrał Tadeusz Osiński (cytat 1:1 z folderu)

Zaskakujące stanowisko byłego wójta i byłego starosty. Co robił jako starosta- namawiał wójtów gmin do współfinansowania budowy dróg powiatowych- i DOBRZE.

Co robił jako wójt gminy KOWALA – współfinansował budowy dróg powiatowych- i DOBRZE (czasami nawet w wysokości 60 % wartości inwestycji)

Co robi jako radny powiatowy: krytykuje skuteczność starosty Waldemara Trelki za to co sam robił

–ułomnie i chaotycznie.

NA TRZEŹWO trudno zrozumieć poziom hipokryzji radnego powiatowego Tadeusza Osińskiego patrząc choćby twarde dane- jak mówią liczby nie kłamią w załączeniu poniżej wymowna tabela.

 

Pomoc finansowa z Gminy Kowala w latach 1999-2006 oraz 20014-2018

na zadania inwestycyjne

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Rok  Wartość zadania  Wysokość pomocy   Udział % gminy w kosztach zadania
1 3559W Młodocin – Kowala przebudowa drogi powiatowej odc. dł. 1 455 m 2004              432 782,53  133 000,00          30,73
2 3540W Parznice-Skaryszew przebudowa drogi powiatowej
(I etap) odc. dł. 976m
2005               766 575,57 210 000,00                      27,39
3 Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 3559W Młodocin – Kowala 2005               13 452,94  6 000,00                      44,60
4 3540W Parznice-Skaryszew (II etap)  przebudowa drogi powiatowej odc. dł.

1 135m

2006           452 896,09 270 000,00                      59,62
5 3559W Młodocin-Kowala – przebudowa drogi (II etap) odc. dł.

1 084m

2015          1 394 198,85  380000,00                      27,26
6 3564W Radom-Augustów – opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i dokumentacji projektowej odcinek dł. 1,5 km 2016             59 900,00  23 000,00                    38,40
7 3559W Młodocin – Kowala – przebudowa drogi (III Etap) odc. dł. 920 m 2017           1 525 672,79   300 000,00                      19,66
8 3564W Radom – Augustów – przebudowa (I etap) odc. dł.795,30 m 2018          1 494 460,24   200 000,00                      13,38
Razem         6 139 939,01  

1 522000,00

                     24,79

Wypowiedź Starosty Radomskiego z XXXI Sesji Rady Powiatu w Radomiu

Ocenę tej sprawy pozostawiam mieszkańcom gminy Kowala………