Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w świetle projektów Powiatu Radomskiego w Gminie Kowala

21 sierpnia 2021

Przedstawiamy krótką informacje jaką udało nam się uzyskać od Pana Starosty Radomskiego Waldemara Trelki dotyczącą złożonych jak planowanych projektów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez Powiat Radomski na terenie naszej Gminy Kowala

Na samym początku przytoczymy  przytoczymy zasady aplikowania i dofinansowania

RFPŁ: PIS – I nabór pilotażowy

 • Każda JST może złożyć max 3 wnioski o bezzwrotne dofinansowanie.
 • Dofinansowanie w ramach 1. wniosku nie ma ograniczenia kwotowego.
 • W przypadku 2. wniosku – dofinansowanie do 30 mln zł, w odniesieniu do 3. wniosku – dofinansowanie do 5 mln zł. Wkład własny – nie mniej niż:
 • 5% wartości zadania inwestycyjnego dla wniosków
  z priorytetu 1,
 • 10% – z priorytetu 2,
 • 15% – z priorytetu 3,
 • 20% – z priorytetu 4.
 • Przyznanie dofinansowania gwarantuje promesa Banku Gospodarstwa Krajowego:
 • na I etapie: promesa wstępna „sygnał” do ogłoszenia postępowania zakupowego w ciągu 6 miesięcy od jej przyznania;
 • na II etapie: promesa inwestycyjna, stanowiąca zabezpieczenie przeprowadzenia postepowania zakupowego;
 • Wnioski o dofinansowanie składane są do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem BGK.
 • Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane:
 • w przypadku inwestycji trwających nie dłużej niż 12 miesięcypo zakończeniu realizacji zadania;
 • w przypadku inwestycji trwających dłużej niż 12 miesięcy
  w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania (po wykonaniu kolejnych etapów inwestycji).

Projekty Powiatu Radomskiego na terenie naszej Gminy Kowala w  złożone w ramach I naboru pilotażowego – zadanie 1.

 

 1. DP 3539W Radom-Gębarzów-Polany – odc. dług. ok. 7,7 km, gm. Skaryszew, Kowala, Wierzbica, szac. koszt – 38,0 mln złrok realizacji 2022-2023

 

Projekty drogowe, o których dofinansowanie Powiat Radomski zamierza ubiegać się w kolejnych naborach wniosków

Rok realiz. Droga powiatowa Gmina Długość
(w km)
Koszt
(w mln zł)
2023 Orońsko – Dąbrówka Zabłotnia – Ruda Mała Kowala 2,5 11,0

Poniżej przedstawiamy prezentację:

Rządowy Fundusz
Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych
w świetle projektów Powiatu Radomskiego