DLACZEGO RONDO?

16 listopada 2021

Starosta Radomski pan Waldemar Trelka poinformował o podpisaniu umowy pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych a firmą Budromost dotyczycącej budowy ronda w Kowali. Łączna wartość inwestycji to 3,33 miliona złotych. Realizacje  zadania zaplanowano na lata 2022-23 w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja będzie dofinansowana kwotą 800 tys. złotych z programu poprawy bezpieczeństwa pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 r. Inwestycja nie będzie dofinansowana przez Wójta Gminy Kowala Dariusza Bulskiego który nie jest zainteresowany współfinansowaniem poprawy bezpieczeństwa dla swoich mieszkańców.

Inwestycja polega na budowie ronda w Kowali i ma olbrzymie znaczenie w kwestii poprawy poziomu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dwóch dróg powiatowych w Kowali. Jest to bardzo ważny ciąg komunikacyjny ze względu na bliskość urzędu gminy, szkoły, sklepów. Teoretycznie wszyscy wiedzą jak się poruszać po skrzyżowaniu ale mimo to nieustannie dochodzi tam do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Z analizy przeprowadzonej przez specjalistów badających temat poprawy bezpieczeństwa w tym konkretnym miejscu wynika, że optymalnym rozwiązaniem będzie budowa ronda. Da ono szansę wszystkim uczestnikom ruchu na bardziej płynne i bezpieczne poruszanie się na tym skrzyżowaniu.  Dodać należy że całość ronda będzie doświetlona.

Inwestycja jest o tyle ważna, że jest to skrzyżowanie dróg powiatowych, z których korzystają nie tylko lokalni mieszkańcy ale również ma tu miejsce intensywny ruch tranzytowy. W 2019 r. na wniosek Starosty Radomskiego zmieniono  stałą organizację ruchu na bardziej bezpieczną – mając świadomość że jest to rozwiązanie tymczasowe. Obecna inicjatywa radnego powiatowego z tego terenu – Starosty Radomskiego Waldemara Trelki gwarantuje  podniesie poziomu bezpieczeństwa w tym szczególnie narażonym na wypadki miejscu.

W temacie ronda głos zabrał również inny radny powiatowy, były Starosta, były Wójt Gminy Kowala Tadeusz Osiński…

Przez 30 lat pełniąc funkcje w samorządzie nigdy nie zaangażował się w poprawę bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu. Nie zaangażował żadnych środków finansowych. Nie splamił się przygotowaniem projektu, koncepcji czy innej formy aktywności mającej na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa w rejonie powyższego skrzyżowania. Większość mieszkańców gminy Kowala nie jest zaskoczona tym faktem, ponieważ wie, że tym czego na pewno nie nadużywał Pan Osiński to zaangażowanie w pracę dla dobra mieszkańców. Postawa ta o dziwo ma zwolenników,  ma naśladowców – dla niektórych stał się  nawet… mistrzem.

O jego ignorancji może świadczyć również wypowiedź w której stwierdził że od 2018 na tym skrzyżowaniu nie dochodzi już do wypadków. Kilka dni po sesji która odbyła się 15 października bieżącego roku miał miejsce kolejny wypadek drogowy.

Fakty: 2019 – 3 wypadki, 2020 – 3 wypadki, 2021 już 3 wypadki!!! Większość tych wypadków to bardzo drastyczne zdarzenia drogowe (odsyłamy radnego do zapoznania się z policyjnymi statystykami)

Jak widzimy pan Tadeusz Osiński jak zwykle mija się z prawdą i faktami ( tym razem rażąco). Nie chce pomóc to niech nie przeszkadza. Miał szansę pomóc mieszkańcom gminy Kowala  15 października br. podczas XXXV Sesji Rady Powiatu ale jej nie wykorzystał- heroicznie nie poparł budowy ronda w Kowali. Ocenę jego zachowania pozostawiamy mieszkańcom.

 

 

Dlaczego Starosta Radomski zdecydował się na budowę ronda…?

  • Na podstawie przeprowadzonych badań, tam gdzie ronda zastąpiły tradycyjne skrzyżowania opóźnienia w przepływie ruchu zmalały nawet o 89%. Związane jest to głównie z tym, że rondo nie wymusza zatrzymania się pojazdu a jedynie jego zwolnienie. W konsekwencji ruch na rondzie jest płynny w porównaniu np. ze skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną.
  • Ronda podnoszą bezpieczeństwo jazdy. Liczba wypadków samochodowych zmalała ok. 37 – 80% w tym liczba rannych od ok. 30 – 75% a ofiar śmiertelnych z 50 do 70%. Ważnym aspektem mającym na to wpływ jest to, że na rondach samochody poruszają się w tym samym kierunku, więc nie pojawia się ryzyko najgroźniejszego zderzenia czołowego. Kolejne czynniki to brak kątów prostych w przypadku rond oraz wymuszenie niższej prędkości na rondzie.

Do dnia dzisiejszego- szczęśliwie na skrzyżowaniu dróg powiatowych w centrum Kowali nie odnotowano wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Powstanie bezpiecznego, dobrze oświetlonego ronda w tym miejscu daje szansę  uczestnikom ruchu aby tej statystyki nie zmieniać…

W załączeniu korespondencja Starosty Radomskiego Waldemra Trelki z Wójtem Gminy Kowala Dariuszem Bulskim