Interpelacje

2019

Interpelacja NR 1.2019 z dnia 29.03.2019r.

Interpelacja NR 2.2019 z dnia 06.09.2019
Odpowiedź
2020

Interpelacja nr 4.2020 z dnia 11 maja 2020

Interpelacja

Odpowiedź

Interpelacja nr 5.2020 z dnia 21 maja 2020 r.

Interpelacja

Odpowiedź

Zapytanie nr 6.2020 z dnia 21 maja 2020 r.

Zapytanie

Odpowiedź

Interpelacja nr 7.2020 z dnia 18 września 2020 r.

Interpelacja

Odpowiedź

Interpelacja nr 8.2020 z dnia 18 września 2020 r.

Interpelacja

Odpowiedź

Interpelacja nr 9.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.

Interpelacja

Odpowiedź

Interpelacja nr 10.2020 z dnia 27 listopada 2020 r.

Interpelacja

Odpowiedź

Interpelacja nr 11.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.

2021

Interpelacja nr 1.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.

Interpelacja nr 2.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.