Skład Rady Gminy

Skład Rady Gminy

 • Dariusz Chruślak – przewodniczący
 • Suligowska Jolanta – wiceprzewodnicączy
 • Fryszkowski Jan – wiceprzewodnicączy
 • Kicior Agata – Klub Radnych „Gmina Kowala – Wspólny Cel”
 • Parszewski Dariusz
 • Odzimek Tomasz
 • Malmon Jan – Klub Radnych „Gmina Kowala – Wspólny Cel”
 • Kołodziejczyk Barbara
 • Rola Agnieszka
 • Grzyb Krystyna
 • Słomka Jarosław –  Klub Radnych „Gmina Kowala – Wspólny Cel”
 • Pszczoła Jolanta –  Klub Radnych „Gmina Kowala – Wspólny Cel”
 • Farbiś Krzysztof
 • Jakubiak Marcin – Klub Radnych „Gmina Kowala – Wspólny Cel”
 • Lis Paweł – Klub Radnych „Gmina Kowala – Wspólny Cel”

 


 

Komisje Rady Gminy

 

Komisja Rewizyjna

 • Tomasz Odzimek – Przewodniczący
 • Dariusz Parszewski
 • Marcin Jakubiak
 • Agata Kicior
 • Barbara Kołodziejczyk

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

 • Krzysztof Farbiś – Przewodniczący
 • Jolanta Suligowska
 • Agata Kicior
 • Jan Fryszkowski
 • Jarosław Słomka

 

Komisja Budżetowa

 • Dariusz Parszewski – Przewodniczący
 • Jolanta Suligowska
 • Krystyna Grzyb
 • Paweł Lis
 • Marcin Jakubiak

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, Ochrony Ludności i Pomocy Społecznej

 • Agnieszka Rola – Przewodnicząca
 • Jan Malmon
 • Jolanta Pszczoła
 • Jan Fryszkowski
 • Tomasz Odzimek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Barbara Kołodziejczyk -Przewodnicząca
 • Agnieszka Rola
 • Jolanta Pszczoła
 • Krzysztof Farbiś
 • Jarosław Słomka